neděle 23. července 2017

Otevři, otevři...

Hrůzyplným ostrovem otřásl další ohromný výbuch popela a lávy, pocházející z běsnící sopky téměř u středu ostrova. Kdyby na tomto zapomenutém kousku pevniny ještě žila nějaká zvířata, ani byste si jich nevšimli, jak by se všechna vystrašeně schovávala před ničivou sílou vulkánu.

Avšak nyní ostrov zel prázdnotou a jediný pohyb na jeho povrchu vytvářely kameny, vyvržené či uvolněné sopkou, ženoucí se po strmých svazích kráteru. Nikoho živého by tu nikdo ani nehledal.

Ale přesto...